2013 fick jag det ärofyllda uppdraget att ta fram en prisskulptur i glas för Volvo Construction Equipment och deras Communicators Award.